Disputas 15. mars 2018: Hilde Marie Engjom

Kandidaten utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin Hovedveileder: Professor Kari Klungsøyr Medveiledere: Professor Nils-Halvdan Morken og professor Ole Frithjof Norheim Disputas: Torsdag 15. mars 2018 kl. 12.15 Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91 Avhandlingens tittel: “Obstetric care in Norway - The role of institution availability and place of delivery for maternal and perinatal outcomes. Population-based retrospective cohort studies” 1. opponent: Professor Marian Knight, Oxford University, United Kingdom 2. opponent: Professor II Siri Vangen, Universitetet i Oslo 3. medlem av komiteen: Professor Thorkild Tylleskär, Universitetet i Bergen Disputasen blir ledet av professor Astrid Blystad.